Skip to main content

Bebek tuzlama Türkler arasında yaygın uygulanan bir gelenektir. Özellikler Türkmen (Yörük) yaşama alanlarında daha sık uygulanmaktadır. Bunun yanında Kazaklar ve Kıbrıs Türklerinde de uygulanmaktadır.

Tuzlama sıklıkla “bebeğin kokmaması” amacıyla yapılmaktadır. Bunun yanında Antalya bölgesinde “bebeğin geveze olmaması”, Kıbrıs ve Kazak Türkleri arasında ise “derisinin kalın olması” amacıyla da yapılmaktadır.

Tuzlama genellikle bebeğin yıkanması, ardından vücuduna tuz sürülmesi ve belli bir süre kundağa sarılıp bekletilmesi şeklinde yapılmaktadır.

Üklemizde farklı tuzlama oranları vardır. Denizli’de bizim yaptığımız çalışmada tuzlama oranını %67 bulduk.

Bebek tuzlama köklü bir gelenek. Sağlık açısından şimdiye kadar modern anlamda bir faydası bildirilmemiştir.

Ancak zararlarıyla ilgili pek çok bildiri vardır.

Temel olarak tuz içindeki sodyum kana geçmekte başta böbrek yetmezliği olmak üzere beyin kanaması, havale ve ölüme yol açabilmektedir.

Ölümle sonuçlanan tuzlama vakalarını bizzat gördüm ve takip ettim.

Sizlerden ricamız bu zararlı olabilecek uygulamadan bebeklerinizi korumanızdır.

Kaynaklar:
Akçay, G. The tradition of baby salting in perspective of patient safety. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 5(3), 201-207. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/634743

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/755498

https://www.journalagent.com/cocuk/pdfs/CD_10_4_204_206.pdf

Leave a Reply