Skip to main content

Yayınlar

The association of Enterobius vermicularis in children with pityriasis alba
Gürbüz Akçay, Halil Kocamaz, Mustafa Şengül
Hong Kong J Pediatr., 2022;5(3):45-48

Akçay, G., & Özgür, GÜL. (2022).
Çocuk acil servisine yeniden başvuran vakaların demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. Evaluation of demographic and clinical features of cases readmitted to
the pediatric emergency department.

Sağlık Akademisyenleri Dergisi9(3), 288-293.

Case Reports J Trop Pediatr
. 2022 Apr 5;68(3):fmac027. doi: 10.1093/tropej/fmac027.
Coexistence of Rhabdomyolysis, Myocarditis and Arrhythmia after Spider Bite: A Case Report
Münevver Yılmaz 1, Gürbüz Akçay 2, Dolunay Gürses 1
Affiliations
1Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey.
2Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey.
PMID: 35435990 DOI: 10.1093/tropej/fmac027

A case of status epilepticus developed after Alpha Lipoic Acid intake
Gürbüz Akçay1, Olcay Güngör2, Halil Kocamaz3, Bedirhan Günaydin4
1 Pamukkale University, Faculty of Medicine, Pediatric Intensive Care Unit, Denizli, Turkey
2 Pamukkale University, Faculty of Medicine, Pediatric Neurology Clinic, Denizli, Turkey
3 Pamukkale University, Faculty of Medicine, Pediatric Gastroenterology Clinic, Denizli, Turkey
4 Pamukkale University, Faculty of Medicine, Pediatric Clinic, Denizli, Turkey

Spontaneous intracranial internal carotid artery dissection in an adolescent after heavy exercise
Emrah Egemen, Fatih Yakar, Serkan Civlan, Olcay Güngör & Gürbüz Akçay
Child’s Nervous System (2021)

Fragility fractures in patients hospitalized in the pediatric intensive care unit.
AKÇAY, Gürbüz, Halil KOCAMAZ, and Nazan BAYAR ŞAKIN.
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 8.3: 221-226.

Research Gate

Diffusion Weighted Imaging and MR Spectroscopic Findings in Maple Syrup Urine Disease: The Importance of Early Radiological Diagnosis in the Prevention of Cerebral Parenchymal Damage

B Güney, İÖ Yeniçeri, E Doğan, G Akçay

Prevalences of allergic disorders in children with terra firma-forme dermatosis
Gurbuz Akcay1, Yaşar Topal2, Osman Aydın3
1 Department of Pediatrics, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, (The work was carried out at Denizli MediKlinik Hospital), Mugla, Turkey
2 Department of Pediatrics, Mugla Sitki Koçman University Faculty of Medicine, Mugla, Turkey
3 Department of Dermatology, Servergazi State Hospital, Denizli, Turkey

Aşı Tutumları Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve GüvenirliliğiValidity and Reliability of the Turkish Form of the Vaccine Attitudes Scale
Sibel Serap CEYLANa, Çiğdem ERDOĞANa, Türkan TURANa, Ahmet ERGİNb, Gürbüz AKÇAYc
aPamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Denizli, TÜRKİYE
bPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD, Denizli, TÜRKİYE
cPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Denizli, TÜRKİYETurkiye Klinikleri J Pediatr.doi: 10.5336/pediatr.2020-77545

Trombositopeni İle Seyreden Bir Tifo Vakası. 
Özkaya, E , Cesur, Y , Akçay, G , Çelik, A , Kırimi, E , Odabaş, D.
Türk Pediatri Arşivi, 31 (4), (1996).

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prematüre Mortalitesi
Abdullah Ceylan, Hüseyin Çaksen, Levent Rastgeldi, İbrahim Tepebaşı, Gürbüz Akçay, Ercan Kırımi, Dursun Odabaş
Van Tıp Dergisi, 5(4), 203-205.
 1998

Van ve çevresinde Entamoeba histolytica enfestasyonları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Yaşar CESUR (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye), Emin ÖZKAYA , Ercan KIRIMİ  , Hasan YILMAZ  , Gürbüz AKÇAY  , Dursun ODABAŞ
Yıl: 1998 Cilt: 41Sayı: 1ISSN: 0010-0161Sayfa Aralığı: 91- 97

Akut infantil hemorajik ödem: Üç vakanın takdimi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Şükrü ARSLAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye), Hüseyin ÇAKSEN, Ahmet Faik ÖNER  , Mustafa KÖSEM  , Gürbüz AKÇAY  , Nesrin CEYLAN  , Dursun ODABAŞ
Yıl: 1999 Cilt: 42Sayı: 3ISSN: 0010-0161Sayfa Aralığı: 397- 404

Arslan, Ş., Berktaş, M., Bozkurt, H., Çaksen, H., Güdücüoǧlu, H., Kurtoǧlu, M. G., & Akçay, G. (2001). Septicaemia and meningitis in an infant. Journal of paediatrics and child health, 37(4), 414-415.

Caksen H, Odabas D, Kosem M, Arslan S, Oner AF, Atas B, et al.
Report of eight infants with acute infantile hemorrhagic edema and review of the literature.
J Dermatol. 2002;29(5):290-5


Childhood amoebiasis.
Cesur Y, Caksen H, Ozkaya E, Kirimi E, Yilmaz H, Akcay G, et al.
Trop Doct. 2002;32(3):181

Cankaya H, Oner AF, Egeli E, Caksen H, Uner A, Akcay G.
Auditory brainstem response in children with iron deficiency anemia.
Acta Paediatr Taiwan. 2003;44(1):21-4

Sepsisli Çocukların Beslenmesinde Asitli Gıdaların Kullanılması. 
Fahrettin Gülmehmet, Gürbüz Akçay, Abdullah Ceylan, Şükrü Arslan, Ahmet Faik Öner. 
Van Tıp Dergisi: 6 (3): 30-33, 1999

Akçay, G., Özkaraca, O., & Güney, B. (2016). Teleradyoloji web uygulaması ile güçlendirilmiş açık kaynak kodlu yazılım kullanarak uzaktan konsültasyon: Gerçek bir hastane uygulaması. Sağlık Akademisyenleri Dergisi3(1), 50-55.

Akçay, G., Kırlı, U., Topal, H., Topal, Y., Hakan, N., & Özer, E. A. (2019). Muğla ilinde annelerin bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerOrtadoğu Tıp Dergisi11(3), 263-270.

Akçay, G. The tradition of baby salting in perspective of patient safetySağlık Akademisyenleri Dergisi5(3), 201-207.

Akçay, G., Alataş, E. T., & Doğan, G. Retrospective Analysis of the Cases With Terra Firma-Forme Dermatosis: An Entity Related With Allergic Diseases?Headache1, 1-28.

Akçay, G., Güney, B., Deveer, M., & Topal, Y. (2016). Çocuk Kliniklerinde Çekilen Direk Radyografilerin Kalitatif Değerlendirilmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi3(3), 100-105.

Güney, B., Çetinoğlu, Y. K., Akçay, G., Yeniçeri, İ. Ö., & Çullu, N. (2018). Gelişimsel Kalça Displazisi’nin Ultrasonografik Tanısında Kullanılan Graf Yönteminin Standardizasyonu ve Optimizasyonu. Sağlık Akademisyenleri Dergisi5(4), 264-268.

Akçay, G., Ertürk, N., Köş, A., Zeybek, A., & Yeniçeri, Ö. (2017). Fibrinolysis Treatment for Parapneumonic Pleural Effusion with Intrapleural Tissue Plasminogen Activator/İntraplevral Doku Plasminojen Aktivatörüyle Parapnömonik Plevral Efüzyon için Fibrinoliz Tedavisi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, 3(3), 38-41.

Süzen, A., Ertürk, N., & Akçay, G. (2015). Synchronized Legg-Calve Perthes disease and comorbid perforated appendicitis. Journal of Pediatric Surgery Case Reports3(8), 301-303.

Güvenç, E., Özkaraca, O., Çetin, G., & Akçay, G. (2015). Development of a Web-based Decision Support System for Pediatric PatientsInternational Journal of Computer Applications, 975, 8887.

Estimation of HbA1c value using artificial neural networks. Peker M Sasar A Ozkaraca O Akcay G. Global Journal of Computer Sciences: Theory and Research. 2017

Report Of Two Infants With Seizure Due To Sage Oil. Dr. Gürbüz Akçay, Dr. Arif Ortanca D. World Journal of Pharmaceutical and Life Sciences. 2017 vol: 3 (4) pp: 101-102

Viral Enfeksiyon Sonrası Spontan Pnömomediastinum, Deri Altı Amfizem ve Pnömoraşi Saptanan Bir Olgu Sunumu
Gürbüz Akçay, Ömer Faruk Yalçın, Özmert M. A. Özdemir, Selçuk Yüksel
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020;7(2):97-100

Akut lenfadenit ile gelen bir kedi tırmığı olgusu.
Pamukkale Tıp Dergisi, 13(3), 823-826.
Akçay, Gürbüz., & Topal, Hatice.

Bildiriler

Bilgisayar Sistemlerinde Veri Mahremiyeti – Güncel Sorunlar
Uz. Dr. Gürbüz AKÇAY
Denizli Servergazi Devlet Hastanesi
III. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi – Antalya 2011 

Çocuk Hasta Radyasyon Güvenliği.
Yard.Doç.Dr.Gürbüz AKÇAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye.
QPS 2015- 9.Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 13 – 16 Mayıs 2015. www.qps-antalya.org. Letoonia Golf Resort Hotels, Belek, Antalya – TÜRKİYE

Çocuk Hasta Güvenliği.
Yard. Doç. Dr. Gürbüz AKÇAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniveristesi Tıp Fakültesi, Türkiye. QPS 2015- 9.Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 13 – 16 Mayıs 2015 www.qps-antalya.org Letoonia Golf Resort Hotels, Belek, Antalya – TÜRKİYE

Çocuk Kliniklerinde Çekilen Direk Radyografilerin Kalitatif Değerlendirilmesi.
Gürbüz AKÇAY*, Bünyamin Güney**, Mehmet Deveer**, Yaşar TOPAL** Yard.Doç.Dr, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye. ** Yard.Doç.Dr, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye. 6. ULUSLARARASI SAĞLIK VE HASTANE YÖNETİMİ KONGRESİ “Geleceğin Sağlık Sistemleri ve Küreselleşme” Spice Hotels & SPA, Belek, ANTALYA /TÜRKİYE 16-19 Aralık 2015

Çocuk Servisinde Damar Yolu Başarı Oranının Ölçülmesi
Gürbüz AKÇAY*, Yaşar TOPAL*, Hatice TOPAL*, Meral GÜRAY**(*)Yard.Doç.Dr, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı., Türkiye (**)Hemşire, T.C. Sağlık Bakanlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi EAH Çocuk Servisi. Muğla, Türkiye.6. ULUSLARARASI SAĞLIK VE HASTANE YÖNETİMİ KONGRESİ “Geleceğin Sağlık Sistemleri ve Küreselleşme” Spice Hotels & SPA, Belek, 16-19 Aralık 2015 ANTALYA /TÜRKİYE

Sağlıkla İlgili Web Sitelerinde Standardizasyon.
Yard. Doç. Dr. Gürbüz AKÇAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye.5. Uluslararası Hastane ve Sağlık Yönetimi Kongresi, 10-13 Aralık 2014
Spice Hotels & SPA, Belek, Antalya, Türkiye

Çocuk Hasta Güvenliği.
Yrd. Doç. Dr. Gürbüz AKÇAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye. 5. Uluslararası Hastane ve Sağlık Yönetimi Kongresi, 10-13 Aralık 2014
Spice Hotels & SPA, Belek, Antalya, Türkiye

Teleradyoloji web uygulaması ile güçlendirilmiş açık kaynak kodlu yazılım kullanarak uzaktan konsültasyon: Gerçek bir hastane uygulaması.
Gürbüz AKÇAY*, Osman ÖZKARACA**, Bünyamin GÜNEY***. *Yard.Doç.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. **Yard.Doç.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri.Mühendisliği Bölümü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı. *** Yard.Doç.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 11-14 Mayıs 2016, ANTALYA

Çocuk Hasta İlaç Güvenliği.
AKÇAY Gürbüz,.Yrd.Doç.Dr.,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tip Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.,Çocuk Acil Servisi, Muğla, TÜRKİYE.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 11-14 Mayıs 2016, ANTALYA

Adaçayı yağı kullanımına bağlı havale geçiren iki bebek vaka bildirimi
Gürbüz AKÇAY, Arif ORTANCA, Erol ÇETİNKAYA, Hüseyin ÇAKSEN
Özel Mediklinik Hastanesi, Denizli, TURKİYE
11.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 26-29 Nisan 2017, Antalya, Türkiye

Hasta Güvenliği Perspektifinden Bebek Tuzlama Geleneği
Yard. Doç. Dr.Gürbüz AKÇAY, Özel Mediklinik Hastanesi, Denizli, TURKİYE
11.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 26-29 Nisan 2017, Antalya, Türkiye

Estimation of HbA1c Value using Artificial Neural Networks
Ali Şaşar, Mugla Sitki Kocman University
Osman Özkaraca, Mugla Sitki Kocman University
Musa PEKER, Mugla Sitki Kocman University
Gürbüz Akçay, Mugla Sitki Kocman University
World Conference on Computer Engineering, 20-30 August 2017-Istanbul/Turkey

Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısında Kullanılan Graf Yönteminde Bebeğin Uygun Pozisyonda Statik Hale Getirilmesi Konusunda Standardizasyon Çalışması
Yusuf KENAN ÇETİNOĞLU, Bünyamin Güney, Gürbüz Akçay, Önder Yeniçeri, Neşat Çullu, Yeliz Korkutal.
9. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, 8-11 Kasım 2017, BELEK, ANTALYA, TÜRKİYE,


Muğla İlindeki Annelerin Bebeklerinin Bakımında Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler
Gürbüz AKÇAY – Ulviye KIRLI – Hatice TOPAL -Yaşar TOPAL – Nilay HAKAN – Esra Arun ÖZER
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Özel Mediklinik Hastanesi, Denizli, Türkiye
XII.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON ve HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ
25-28 Nisan 2018, Atlantis Resort&DeluxHotels BELEK-ANTALYA/TÜRKİYE

Gianotti-Crosti Syndrome caused by EBV in a Child: Case report
Samet GÜLEÇ, Yaşar TOPAL, Hatice TOPAL, Gürbüz AKÇAY, Alper ORHON
Şübat 1. Uluslarası Tıp öğrenci kongresi. 20-22 Mart 2015

PROTON (H-MRS) MR SPECTROSCOPIC BRAIN METABOLITE PROFILE OF CHILDREN WITH ADOLESCENT AGE GROUP DOWN SYNDROME
Bunyanim Güney, İbrahim Önder Yeniçeri, Gürbüz Akçay, Neşat Çullu.
XVI. Balkan Congres of Radiology, ESOR COURSE, 04-06 October 2018, PINE BAY HOTEL & CONGRESS CENTER, KUŞADASI, TURKEY

Sağlıkla ilgili web sitelerinde kalite.
Gürbüz AKÇAY, Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Dr. Öğr.Üyesi, TÜRKİYE Osman ÖZKARACA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,Bilgi Sist.Müh.Böl, Dr.Öğr.Üyesi,TÜRKİYE.3. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi.14-17 Kasım 2018.SPICE Otel, Belek- ANTALYA

Teletıp’ ın Çocuk Hastalarda Uygulanması: Telepediyatri.
Gürbüz AKÇAY – Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Dr. Öğr.Üyesi, TÜRKİYE Bünyamin GÜNEY – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AbD, Dr. Öğr.Üyesi, TÜRKİYE. 3. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi, 14-17 Kasım 2018, SPICE Otel, Belek- ANTALYA

Milli Pediatri Kongresi-Antalya

Ülkemizde MR Görüntülemede Teleradyolojik Sorunlar; Kablonun İki Tarafı.
Bünyamin GÜNEY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Abd, Dr. Öğr. Üyesi, TÜRKİYE
Gürbüz AKÇAY – Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Dr. Öğr. Üyesi, TÜRKİYE.3. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi, 14-17 Kasım 2018, SPICE Otel, Belek- ANTALYA

İliak Krest Apofiziti: Olgu Sunumu
Ece Bayraktar Gazelci,̇ Gürbüz Akçay, Yaşar Topal, Hatice Topal, Alper Orhon
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
59. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, 04 – 08 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya, Sueno Otel Deluxe Belek

Akut Sinüzitle Gelişen Şiddetli Ürtiker Vakası
Sinem Yaprak, Gürbüz Akçay, Yaşar Topal, Hatice Topal
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
59. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, 04 – 08 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya, Sueno Otel Deluxe Belek

Nadir bir topuk ağrısı nedeni: Sever Hastalığı
Alper Orhon, Gürbüz Akçay, Hatice Topal, Yaşar Topal
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
59. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, 04- 08 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya, Sueno Otel Deluxe Belek

İnternette Alerji; Türkçe web sitelerinin kalite ve içerik açısından değerlendirilmesi.
Gürbüz AKÇAY*, Can Naci KOCABAŞ*
*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
XXI. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Bodrum

Dizüstü Bilgisayar Kullanımına Bağlı Gelişen Eritema Ab İgne Olgusu
Emine Tuğba Alataş, Gürbüz Akçay, Ceyda Tetik, Alper Orhon, Can Naci Kocabaş, Gürsoy Doğan
XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Bodrum

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Kalite Standartları ve Gösterge Yönetimi
Gürbüz AKÇAY, Nazan Bayar Şakın, Olcay Güngör
Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TÜRKİYE
13. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi.
24-27 Nisan 2019, Limak Atlantis Resort Hotels, Belek-Antalya-Türkiye

Karaciğer Fokal Lezyonlarında Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüleme
İbrahim Önder Yeniçeri1, Gürbüz Akçay2, Bünyamin Güney1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi1, Muğla – Pamukkale Üniversitesi2,Denizli, TÜRKİYE
13. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi.
24-27 Nisan 2019, Limak Atlantis Resort Hotels, Belek-Antalya-Türkiye

Ailelerin Ateşle İlgili Tutumları
Gürbüz AKÇAY1, Betül Battaloğlu İnanç2, Yaşar Topal2, Nilfer ŞAHİN2, Emine Neşe YENİÇERİ2, Hatice TOPAL2Pamukkale Üniversitesi1, Denizli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi2, Muğla, TÜRKİYE
13. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi.
24-27 Nisan 2019, Limak Atlantis Resort Hotels, Belek-Antalya-Türkiye

Kitap bölüm yazarlığı

Tıp fakültesi öğrencileri için mesleki beceriler uygulama rehberi / editör Mert Küçük.- Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2016. (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulamaları)

Kıdemli Yaştakiler İçin Politikalar -Yaşlanmak mı Yaş Almak mı? – (Onbir Ülke İncelemesi)
Suudi Arabistan bölüm yazarı. Dr.Öğr.Üyesi Gürbüz AKÇAY
Editörler Doç.Dr.Nilay Gemlik, Dr.Ali Arslanoğlu
Nobel Kitabevi. 2018